Swedbank

Swedbank

Sedan 2019 är Swedbank en av Augustprisets huvudsponsorer. 

– Swedbank är en engagerad samhällsaktör på flera områden och genom att stötta Augustpriset vill vi verka för att främja läsandet i stort, inte minst bland unga, genom vårt särskilda engagemang i Lilla Augustpriset, säger Martina Wattin, marknadschef Stockholm, Swedbank. 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder de ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Läs mer på swedbank.se.