Pristagare 2019

Pristagare 2019

Det prestigefyllda Augustpriset delades 2019 ut den 25 november under en gala i Konserthuset Stockholm. Augustpriset delas ut i kategorierna Årets svenska skönlitterära bokÅrets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Pristagarna får en bronsstatyett formgiven av Mikael Fare samt 100 000 kronor. Lilla Augustpriset delades också ut under kvällen. Dessutom delades Svenska Förläggareföreningens Hederspris ut. 

Emma-Karin Rehnman, Patrik Svensson, Oskar Kroon och Marit Kapla. Foto: Sören Andersson.

2019 års nominerade titlar hittar du här

Årets svenska skönlitterära bok

Osebol, Marit Kapla, Teg Publishing
Med osviklig känsla och respekt skapar Marit Kapla ett helt universum av sitt litterära reportage om Osebol. Enskildas vittnesmål blir till lyriska sånger där olika röster varvas. Talet om platsen speglar både smärtsam förändring och oviss framtid. Glesbygdens och världens öden gestaltas genom livet i en värmländsk by.

 

Årets svenska fackbok

 Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk, Patrik Svensson, Albert Bonniers Förlag
En svindlande historia med filosofiska och existentiella förtecken om den utrotningshotade ålens ursprung och plats bland människan och myter som för läsaren ut på djupt vatten, både bokstavligt och bildligt. Patrik Svensson låter oss följa ålen från Sargassohavet, via smörgåsbord ända in i hans själ där den, tack vare hans pappa, har fått en alldeles speciell plats. För det är också en historia om en far och son, och hur kärleken till ålen knöt dem samman i en ofta ordlös relation.

 

Årets svenska barn- och ungdomsbok 

Vänta på vind, Oskar Kroon, Brombergs
Det finns mycket att älska med Vänta på vind. Främst kanske den språkliga lättheten, den poetiska tätheten och tonträffen. Men också den fina gestaltningen av huvudpersonen Vinga och hennes morfar, två egensinniga solitärer, skildrade med en värme fjärran från allt stereotypiserande. Stark men ensam växer Vinga i arbetet med att reparera och sjösätta en båt, och i den djupnande vän- och kärleksrelationen till jämnåriga Rut.

 

Om Augustpriset

Augustpriset är den svenska litteraturens mest prestigefyllda och uppmärksammade pris. Svenska Förläggareföreningen instiftade priset 1989 med syftet att årligen belöna och sätta fokus på de allra bästa nyutkomna böckerna på svenska. Det delas ut i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok.

En jury i respektive kategori nominerar sex titlar vardera. I år var ordförande i den skönlitterära juryn Gunnel Furuland, i fackboksjuryn Gunilla Herdenberg och i barn- och ungdomsboksjuryn Björn Sundmark. De nominerade titlarna läses därefter av en elektorsförsamling bestående av sammanlagt 63 elektorer, varav en tredjedel är bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel litteraturkritiker och andra för uppdraget kompetenta personer. Omröstningen är sluten. Den titel som får flest röster i respektive kategori vinner.

Sammanlagt har 472 titlar skickats in till juryerna för bedömning. Till den skönlitterära klassen har 149 titlar skickats in, till fackboksklassen 148 titlar och till kategorin barn- och ungdomslitteratur 175 titlar.

Om Lilla Augustpriset

Lilla Augustpriset är Sveriges största litterära pristävling för unga och instiftades 1994 av Svenska Förläggareföreningen för att öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande. Priset vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år och har blivit en plantskola för nya författare.

Lektörer sovrar bland de inskickade bidragen och lämnar sedan över sitt urval till en jury, i år ledd av Lotta Lyssarides. Juryn tar fram sex finalister och vinnaren utses genom att juryns röster vägs samman med en publik omröstning på Augustpriset.se. Vinnaren får 15 000 kronor och en Lilla Auguststatyett.