Rättelse: Motiveringstext "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz"

Rättelse: Motiveringstext "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz"

Motiveringstexten i Augustprisets pressmeddelande tidigare idag gällande boken Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz innehöll en felaktig formulering. Den korrekta texten ska se ut så här:

Från det förintelseläger som är sinnebilden för Europas djupaste förnedring kommer Göran Rosenbergs far till en svensk idyll, en idyll innesluten i sin aningslösa blandning av välvilja och misstänksamhet. Göran Rosenberg återskapar i Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz faderns långa resa, en berättelse laddad av klarsynt inlevelse som också blir en fond för skildringen av hans egen uppväxt i Södertälje. Ur denna mycket personliga historia om en far och en son växer en betraktelse med stor allmängiltighet om betydelsen av viljan och förmågan att förstå också det som är svårt och motsägelsefullt.