2019 års Augustpristagare har tillkännagivits

2019 års Augustpristagare har tillkännagivits

Det prestigefyllda Augustpriset har ikväll delats ut i Stockholms Konserthus i följande tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok.

Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor. Pristagarna får även en bronsstatyett formgiven av Mikael Fare. Ikväll har också Lilla Augustpriset delats ut. Vinnaren får 15 000 kronor. Dessutom har Svenska Förläggareföreningens Hederspris delats ut till översättaren Jan Stolpe.

Augustpriset och Lilla Augustpriset delas ut av Svenska Förläggareföreningen i samarbete med Elite Hotels och Swedbank. Augustgalan produceras av Fascinera.

Nedan följer pristagarna och juryernas motiveringar. Pressbilder finns att ladda ned här.
 

Årets svenska skönlitterära bok 

Osebol, Marit Kapla, Teg Publishing
Med osviklig känsla och respekt skapar Marit Kapla ett helt universum av sitt litterära reportage om Osebol. Enskildas vittnesmål blir till lyriska sånger där olika röster varvas. Talet om platsen speglar både smärtsam förändring och oviss framtid. Glesbygdens och världens öden gestaltas genom livet i en värmländsk by.
 

Årets svenska fackbok 

Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk, Patrik Svensson, Albert Bonniers Förlag
En svindlande historia med filosofiska och existentiella förtecken om den utrotningshotade ålens ursprung och plats bland människan och myter som för läsaren ut på djupt vatten, både bokstavligt och bildligt. Patrik Svensson låter oss följa ålen från Sargassohavet, via smörgåsbord ända in i hans själ där den, tack vare hans pappa, har fått en alldeles speciell plats. För det är också en historia om en far och son, och hur kärleken till ålen knöt dem samman i en ofta ordlös relation.
 

Årets svenska barn- och ungdomsbok 

Vänta på vind, Oskar Kroon, Brombergs
Det finns mycket att älska med Vänta på vind. Främst kanske den språkliga lättheten, den poetiska tätheten och tonträffen. Men också den fina gestaltningen av huvudpersonen Vinga och hennes morfar, två egensinniga solitärer, skildrade med en värme fjärran från allt stereotypiserande. Stark men ensam växer Vinga i arbetet med att reparera och sjösätta en båt, och i den djupnande vän- och kärleksrelationen till jämnåriga Rut.
 

Lilla Augustpriset 

En ospelad fiol, Emma-Karin Rehnman, Lidingö
Ett samtal om ved blir till en episk saga när två vänner försöker att roa varandra vid lägerelden. Några få sidor senare har trehundra år av längtan byggts upp, skildrats och förlösts. Formmässigt briljant berättande.
 

Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Jan Stolpe
Det finns få översättare i Sverige som kan mäta sig med Jan Stolpe, när det gäller bredd och precision. Hans klassikeröversättningar har blivit klassiker i sig: Platon, Aristoteles, Montaigne. Liksom Montaigne är Stolpe en man i rörelse, på färd mellan det antika och nuet, en utforskare med fördomsfri och nyfiken blick. De översättningar han gjort av samtida författare präglas av samma noggrannhet, lätta handlag och språkliga fantasirikedom.
Det har sagts att först när en bok blir överförd till ett annat språk når den sin fulla mognad. Bättre kan Jan Stolpes gärning inte sammanfattas.
 

Om Augustpriset

Augustpriset är den svenska litteraturens mest prestigefyllda och uppmärksammade pris. Svenska Förläggareföreningen instiftade priset 1989 med syftet att årligen belöna och sätta fokus på de allra bästa nyutkomna böckerna på svenska. Det delas ut i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bokÅrets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok.

En jury i respektive kategori nominerar sex titlar vardera. De nominerade titlarna läses därefter av en elektorsförsamling bestående av sammanlagt 63 elektorer, varav en tredjedel är bokhandlare, en tredjedel bibliotekarier och en tredjedel litteraturkritiker och andra för uppdraget kompetenta personer. Omröstningen är sluten. Den titel som får flest röster i respektive kategori vinner.

I år var ordförande i den skönlitterära juryn Gunnel Furuland, i fackboksjuryn Gunilla Herdenberg och i barn- och ungdomsboksjuryn Björn Sundmark. De nominerade titlarna tillkännagavs den 21 oktober. På Augustgalan den 25 november i Konserthuset Stockholm delades Augustpriserna ut. Prissumman i varje kategori är 100 000 kronor. Varje pristagare får även en bronsstatyett formgiven av konstnären Mikael Fare.

Sammanlagt har 472 titlar skickats in till juryerna för bedömning. Till den skönlitterära klassen har 149 titlar skickats in, till fackboksklassen 148 titlar och till kategorin barn- och ungdomslitteratur 175 titlar.
 

Om Lilla Augustpriset

Lilla Augustpriset är Sveriges största litterära pristävling för unga. Priset instiftades 1994 av Svenska Förläggareföreningen för att öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande. Det vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år och har blivit en plantskola för nya författare.

Lektörer sovrar bland de inskickade bidragen och lämnar sedan över sitt urval till en jury, i år ledd av Lotta Lyssarides. Juryn tar fram sex finalister, som presenteras för allmänheten och publiceras på Augustpriset.se. Vinnaren utses genom att juryns röster vägs samman med en publik omröstning på Augustpriset.se. Vinnaren får 15 000 kronor. Prisutdelningen ägde rum på Augustgalan den 25 november på Konserthuset Stockholm.
 

Om Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Hederspriset instiftades 2018 för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.

Svenska Förläggareföreningens medlemmar och vissa upphovsrättsorganisationer får nominera pristagare. Nomineringarna lämnas in från och med mitten av januari till och med mitten av maj och ska vara motiverade. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté, bestående av sex personer utsedda av styrelsen, går därefter igenom de inkomna nomineringarna och tar fram en lista med ett mindre antal förslag. Kommittén har också rätt att föreslå egna kandidater. Styrelsen utser sedan pristagaren utifrån kommitténs lista.
 

Jurygrupper 2019

Årets svenska skönlitterära bok
Gunnel Furuland, ordförande
Mats Granberg
Victoria Greve
Arne Johansson
Lasse Lundberg

Årets svenska fackbok
Gunilla Herdenberg, ordförande
Gunnar Broberg
Mårten Castenfors
Susanne Ljung
Marianne Rundström
 
Årets svenska barn- och ungdomsbok
Björn Sundmark, ordförande
Marcus Barbosa Ferreira
Mia Juhlin
Amanda Stenberg
Mia Österlund

Lilla Augustpriset
Lotta Lyssarides, ordförande
Johanna Lindbäck
Patrik Lundberg
Eva Boström
Alex Haridi

 

Frågor om Augustpriset besvaras av

Karin Sandberg, informationsansvarig SvF, karin.sandberg@forlaggare.se,
070-193 79 45 
Kristina Ahlinder, direktör SvF, kristina.ahlinder@forlaggare.se, 070-769 84 45

 

Pressfrågor om pristagarna besvaras av förlagens presskontakter

 

Årets svenska skönlitterära bok
Osebol, Marit Kapla, Teg Publishing
Peter Hammarbäck, peter.hammarback@kultpr.se, 070-999 12 71

Årets svenska fackbok
Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk, Patrik Svensson, Albert Bonniers Förlag
Anna-Karin Korpi, anna-karin.korpi@bonnierforlagen.se, 070-798 85 39

Årets svenska barn- och ungdomsbok
Vänta på vind, Oskar Kroon, Brombergs
Jenny Kellerman Pillay, jenny.kellerman.pillay@brombergs.se, 070-751 67 66

Augustpriset och Lilla Augustpriset delas ut av Svenska Förläggareföreningen i samarbete med Elite Hotels och Swedbank. Augustgalan produceras av Fascinera.