Presskonferens: De nominerade till Augustpriset 2014 är ...

 

Presskonferens från Nalen, 20 oktober 2014, där samma års nomineringar tillkännages. Nominerade författare och juryernas ordföranden närvarar. Amanda Ooms leder konferensen.