Jury 2018

Jury 2018

En jury i respektive kategori – Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok – nominerar sex titlar vardera. Juryerna läser och bedömer alla böcker som anmäls till Augustpriset, vilket årligen brukar vara mellan 140 och 180 titlar per kategori. 


Ovan: Juryernas ordföranden - Björn Sundmark (foto: Håkan Röjder), Anna Gillinger (foto: privat) och Inga Lundén (foto: Elisabeth Ohlson Wallin). 

 

Juryledamöterna väljs för ett år i taget. Här följer 2018 års Augustjuryer: 

Årets svenska skönlitterära bok

Anna Gillinger, ordförande, bokhandlare

Gunnel Furuland, bibliotekarie och litteraturforskare

Mats Granberg, projektledare Litteraturscen Östergötland, tidigare kulturredaktör Norrköpings Tidningar

Janina Orlov, översättare, litteraturvetare och slavist, lektor vid Stockholms universitet och FD i ryska språket och litteraturen vid Åbo Akademi

Carl Otto Werkelid, kulturskribent, tidigare kulturchef för Svenska Dagbladet samt tidigare kulturråd vid Sveriges ambassad i London

Årets svenska fackbok

Inga Lundén, ordförande, mentor och rådgivare i internationella biblioteksfrågor, tidigare Stockholms stadsbibliotekarie och t.f. kulturdirektör 

Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet 

Mårten Castenfors, chef Liljevalchs/Stockholm konst 

Marianne Rundström, journalist, programledare och författare till Passé, de ofrivilliga pensionärerna 

Susanne Ljung, journalist, programledare för Stil i P1 och krönikör i DN Lördag

Årets svenska barn- och ungdomsbok

Björn Sundmark, ordförande, professor i engelska vid Malmö universitet och redaktör för Bookbird - A Journal of International Children's Literature

Marcus Biderholt, bibliotekarie vid Umeå stadsbibliotek och programledare för Bokslukarna i SVT 

Mia Juhlin, bokhandlare och SO-lärare 

Amanda Stenberg, bibliotekspedagog på TioTretton

Mia Österlund, docent, universitetslärare i litteraturvetenskap, Åbo Akademi, samt vetenskaplig redaktör för tidskriften Barnboken – Tidskrift för barnlitteraturforskning