Nyheter

TV: "Man får inte tafsa på Strindbergs känsloliv med för giriga händer"

Vi har pratat med tre Augustpristagare om deras relation till den eldige nationalskalden med de slagfärdiga citaten i hans gamla lägenhet på Drottninggatan. Per Olov Enquist är en av de författare som kammat hem priset flest gånger. 

Per Olov Enquist i sitt eget arbetsrum. Men nästan samma gardiner som hos Strindberg. Foto: Rickard L. Eriksson.

Radikala dramatiker

Sara Stridsberg och Anne Charlotte Leffler – två dramatiker och författare från var sin tid. Johan Kellman Larsson träffade biografen Monica Lauritzen och Sara Stridsberg för ett samtal om oumbärlig dramatik, kvinnohat, förväntningar och ordets sprängkraft.

Av Johan Kellman Larsson

Monica Lauritzen och Sara Stridsberg. Foto: Rickard L. Eriksson.

En skapelsemyt om fria individer

I slutet av filmen rider cowboyen alltid ensam in i skymningen utan lojalitet till någon annan av sig själv. Varför förförs vi av honom? Det är ett underliggande tema som kan sägas förenar de båda författarna Katrine Kielos och Martin Gelin.

Av Isabelle Ståhl

Illustration: Jennie Eriksson

Uppåt, framåt för Filippa Karlsson

Emmy Abrahamsson är Augustnominerad i kategorin Barn & ungdom för boken ”Only väg is upp”. En bok om en ung tjej, Filippa Karlsson, som reser till London för att finna sina drömmars mål. Johan Kellman Larsson gjorde en intervju med författarens fiktiva huvudperson. 

Av Johan Kellman Larsson.

Montage. Foto: Jenny Bäcklin.

Demoniserad - Glorifierad: Att skriva om Pol Pot och Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg och Pol Pot, två historiska personer, den ene med gloria, den andre demoniserad. Ingrid Carlberg och Peter Fröberg Idling har nominerats för sina två historieskildringar – en biografi och en skönlitterär skildring. Hur går man tillväga för att beskriva historiska skeenden på så olika sätt? Vi träffade författarna för att samtal om konsten att navigera i det förflutna.

Peter Fröberg Idling och Ingrid Carlberg. Foto: Rickard L. Eriksson.

Eldens och havets barn

Elin är en ensam och sårbar flicka i 12-årsåldern. När hon utsätts för ett övergrepp flyr hon in i en fantasivärld. Djupt nere i havet hittar hon tillbaka till sig själv. Miira gör precis tvärtom. Hon växer upp i den torftiga betongöken som är förorten Gårdsten utanför Göteborg. Under hela uppväxten flammar hennes vrede som lågan från en trimmad engångständare. 

av Gunnar von Sydow.

Bilden är ett montage. Illustrationen kommer ur Elin och havet, av Sofia Malmberg.

Bilder och bokstäver på barnens sida

Bokstaven A är från början symbol för en tjur, lär vi oss i ”A B C å allt om D”. ”Jag är världen” är fylld av poesi. Berättarjaget i ”Jag älskar Manne” älskar inte bara Manne utan också en mängd olika saker. De tre böckerna är exempel på olika aspekter av kommunikation, genom bokstäver, tal eller känslor.

Illustration ur Jag älskar Manne av Pija Lindenbaum.

Sidor