TV: Författarna i skönlitteraturklassen pratar om pappor, förväntningar och att korsa genregränser

Nominerade till Augustpriset för Årets svenska skönlitterära bok: (fr. vä) Sara Stridsberg, Peter Fröberg Idling, Göran Rosenberg, Johannes Anyuru, Cilla Naumann, Eija Hetekivi Olsson. Foto: Sören Andersson.

De nominerade titlarna i den skönlitterära klassen sträcker sig över genregränser som biografi, historia och fiktion. Och två författare som har blivit Augustnominerade för att ha skrivit sina fäders historia.

- Han hade en historia som fångade mig, och som jag ville skriva ner. Kanske mest för mig själv och för de som kommer efter mig. På samma sätt som han berättade för mig vill jag berätta för andra, så historien lever kvar, säger Johannes Anyuru.

 

Ingenbarnsland är Eija Hetekivi Olssons debutroman.

Från det förintelseläger som är sinnebilden för Europas djupaste förnedring kommer Göran Rosenbergs far till en svensk idyll, en idyll innesluten i sin aningslösa blandning av välvilja och misstänksamhet. Göran Rosenberg återskapar i Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz faderns långa resa, en berättelse laddad av klarsynt inlevelse som också blir en fond för skildringen av hans egen uppväxt i Södertälje. Ur denna mycket personliga historia om en far och en son växer en betraktelse med stor allmängiltighet om betydelsen av viljan och förmågan att förstå också det som är svårt och motsägelsefullt. 

- Jag har haft boken i tankarna i trettio år. Och det var inte säkert att jag skulle lyckas, säger Göran Rosenberg.

 

Peter Fröberg Idlings debuterade med Pol Pots leende - en hyllad reportagebok om Pol Pot och Röda Khmererna skriven i scener. Nu återvänder han till Kambodja, men som skönlitterär författare.

- Litteraturen borde vara ett fält av möjligheter. Peter Fröberg Idlings roman Sång till den storm som ska komma handlar om diktatorn Pol Pot 20 år innan katastrofen.

 

Cilla Naumann har skrivit om samma händelse en sommar ur två olika perspektiv. För ett år sen kom ungdomsromanen 62 dagar, berättat ur femtonårige Toms synvinkel. Springa med åror handlar om hans mamma.

- Den stora skillnaden för mig är att någon väntar på en pjäs. Det underbara med att skriva en roman är att ingen väntar sig den, säger Sara Stridsberg som nominerats för Medealand.