Juryordföranden Kaj Schueler: "Väldigt mycket relationer och kärlek"

Björn Kohlström, Elise Karlsson, Kaj Schueler, Marja Taalgre och Stina Otterberg sitter i juryn för Årets svenska skönlitterära bok. Foto: Karin Sandberg

En positiv men väldigt svår period”. Så beskriver juryordföranden för Årets svenska skönlitterära bok, kulturjournalisten Kaj Schueler, arbetet med att utse de sex nominerade bland 148 titlar. Själv läser han helst böcker som utmanar och överraskar.

– Det var många bra böcker, vilket gjorde att våra överväganden blev svåra att göra. Jag tycker att det har varit ett väldigt bra romanår, säger han.

Ser du någon trend bland årets böcker?

– Det är mycket samtidsskildringar, väldigt mycket relationer och kärlek, och en del sex. Det tycker jag var det dominerande.

Hur har juryarbetet gått till?

– Vi läser böckerna två och två och sedan avger vi omdömen om dem. Om båda är positiva förs boken vidare till en lista, och böckerna på den listan läser vi alla. I slutändan har vi läst runt 80 böcker var.

Hur hinner man läsa alla de böckerna?

– Jag har ju inte gjort så mycket annat. Jag är mer förvånad över hur en del av mina kollegor som har fasta arbeten att gå till har hunnit med. Det är ganska pressat, men man får upp en viss rutin. Ofta ser man efter ett hundratal sidor om en bok är såpass bra att den ska gå vidare. Men man kan inte sluta läsa då, det kan ju vända.

Vad är det som gör en bok bra?

– Språk, form och innehåll. Jag vill inte gradera de sakerna. Språket ska vara vackert, intensivt och skapa friktion. Att det inte bara rinner iväg, utan att man ibland tvingas stanna upp. Formen är ett sätt att ge nya infallsvinklar till fenomen som vi ofta tar för givna. En kärleksroman till exempel kan skrivas från a till ö, men man kan också hitta en mer överraskande form. I slutändan handlar det om förmågan att berätta, att inte bli trivial i sitt berättande. Det har vi tittat på. Som läsare vill man bli utmanad i sin egen tankevärld. Jag vill inte läsa en bok som bekräftar mina föreställningar om saker och ting. De böcker jag blir attraherad av för in tankar som jag inte redan har tänkt, och relationer som jag inte har förstått.

 

Här finns listan över alla årets jurygrupper

Air More Uptempo