Gränsöverskridande trend bland årets Augustböcker

Kerstin M. Lundberg är ordförande för juryn som väljer ut böcker i den skönlitterära klassen. Foto: Stina Gullander/Sveriges Radio

Biografier, romaner som bygger på verkliga personer och litteratur som rör sig över gränserna för realism, fantasi och dokumentär är en stark tendens bland böckerna som jurygrupperna har gått igenom.

I år har sammanlagt 421 titlar skickats in för bedömning. Till den skönlitterära klassen har 148 böcker sänts in från 36 förlag, till fackklassen 129 böcker från 48 förlag och till barn- och ungdomsklassen 144 böcker från 35 förlag.

De tre jurygruppernas arbete med att välja ut vilka böcker som ska bli nominerade börjar i april när de första lådorna böcker kommer, och ett halvårs hårt arbete med att läsa, diskutera och välja ut vilka sex böcker som slutligen ska nomineras påbörjas.
- Det har gått jättebra. Vi har jobbat ganska ambitiöst måste jag säga. Alla har läst alla böcker. Jag var med under fem år på 90-talet och det är dubbelt så många titlar nu,. Efter sommaren har vi haft möten varje vecka och pratat om böckerna. Djupa, allvarliga diskussioner. Men vi har också skrattat mycket, säger Cecilia Östlund som är ordförande för juryn som väljer ut barn- och ungdomslitteraturen.

Blandformer och genreöverskridande
En tydlig trend inom  kategorierna barn- och ungdomslitteratur och  skönlitteratur är böcker som på olika sätt överskrider gränser. Mellan verklighet och magi, dokumentär , reseskildring, biografi och fiktion. Flera författare har också förlagt handlingen utanför Sveriges gränser. Romanpersoner som baseras på verkliga personer är inte nytt, men en fortsatt tydlig trend. Filmstjärnor, drottningar, rockpoeter, barocktonsättare och romerska skalder har stått modeller i 2012 års romaner. Men flera författare har också utgått från egna familjemedlemmar.
- Vad som har slagit oss är att det finns otroligt många far och son-berättelser. Flera av dem har utländska fäder, så då tar man också upp invandrarens problematik, säger Kerstin M. Lundberg som är ordförande för juryn som väljer ut böcker i den skönlitterära klassen.  

Saknar vetenskap
- Det känns som att det varit ett starkt år och det har inte varit lätt att koka ned det till sex titlar. Det är många bra böcker man fått lämna därhän, säger Kerstin M. Lundberg.

Också i fackboksklassen har biografierna dominerat i år, även om fältet spänner från uppslagsböcker till kokböcker.
- Vi har saknat fler böcker om arkitektur och vetenskap, säger Thomas Willtorp som är ordförande för fackboksjuryn.