Den stora gåtan

Nominerad
Av: 
Tomas Tranströmer
Förlag: 
Albert Bonniers Förlag
Kategori: 
Skönlitteratur
Årtal: 
2004

Juryns motivering:

Tomas Tranströmers diktning har genomgått oavbruten förtätning och utveckling. Den stora gåtan bärs upp av en tankens klarhet och en erfarenhetens vidsyn som försonar i stället för att söka övertyga. En mästerligt mångskiftande uppsättning haikudikter ger ständigt nya upplevelser av vad som ryms i själva begreppet poesi.

Zoom Kobe Venomenon V 5