Vid tidens ände. Om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand

Nominerad
Av: 
Håkan Håkansson
Förlag: 
Makadam förlag
Kategori: 
Facklitteratur
Årtal: 
2014

En svart och tegelstenstung bok vars innehåll dock är betydligt lättare och mer tillgängligt än det yttre låter antyda. Möt en begåvad mångsysslare, bibliotekarie och kulturman i centrum av ett Sverige som stormakt. En förunderlig och unikt välskriven historia om ett till synes avlägset land, fullt av domedagssekter, ockultism, häxeri, svält och pest. Vid tidens ände möts vidskepelse och lärdom, skönhet och fasansfullt lidande.