Spåren av kungens män

Vinnare
Av: 
Maja Hagerman
Förlag: 
Rabén Prisma
Kategori: 
Facklitteratur
Årtal: 
1996

Juryns motivering:

Maja Hagerman har på ett lysande sätt sammanfattat resultaten av ny forskning kring ett av de mest fascinerande skeden i vår tids historia: brytningen mellan hedendom och kristendom. Beskrivningen av hur kungens män kristnade Sverige är sammanvävd med enandet av landet. Hagerman gör ny kunskap tillgänglig i en vederhäftig och fantasieggande skildring av Sverige för tusen år sedan.