Socialdemokratiska noveller

Nominerad
Av: 
Björn Runeborg
Förlag: 
Modernista
Kategori: 
Skönlitteratur
Årtal: 
2018

Björn Runeborgs porträttgalleri lyckas att med psykologisk och historisk skärpa tränga ner i det politiska skeendets mentala processer. Med kritisk, stram vrede skärskådar han individens vilja och val i överrumplande scener.

adidas