Skotten i Köpenhamn. Ett reportage om Lars Vilks, extremism och yttrandefrihetens gränser

Nominerad
Av: 
Niklas Orrenius
Förlag: 
Albert Bonniers Förlag
Kategori: 
Facklitteratur
Årtal: 
2016

Ett demokratiskt samhälle utan yttrandefrihet är otänkbart. Samtidigt är den en utmanande rättighet som ständigt ifrågasätts. I detta reportage används konstnären Lars Vilks öde för att belysa en av våra dagars viktigaste frågor. Genom en skarpsynt analys av ett samhälles svårigheter att leva upp till sina ideal urskiljs blinda fläckar i den svenska demokratin. 

ADIDAS