Osebol

Vinnare
Av: 
Marit Kapla
Förlag: 
Teg Publishing
Kategori: 
Skönlitteratur
Årtal: 
2019

Med osviklig känsla och respekt skapar Marit Kapla ett helt universum av sitt litterära reportage om Osebol. Enskildas vittnesmål blir till lyriska sånger där olika röster varvas. Talet om platsen speglar både smärtsam förändring och oviss framtid. Glesbygdens och världens öden gestaltas genom livet i en värmländsk by.

Adidas Crazy Light