Knark. En svensk historia

Nominerad
Av: 
Magnus Linton
Förlag: 
Bokförlaget Atlas
Kategori: 
Facklitteratur
Årtal: 
2015

Den svenska narkotikapolitikens eftersträvade nolltolerans är i själva verket en hjärtlös idé. Det blir man övertygad om av detta djärva reportage. Den skarpsynta undersökningen skildrar också gripande möten med missbrukare och anhöriga som lämnats i sticket.

Nike Ambassador IX 9