Internet är trasigt. Silicon Valley och demokratins kris

Av: 
Martin Gelin
Karin Pettersson
Nominerad
Förlag: 
Natur & Kultur
Kategori: 
Facklitteratur
Årtal: 
2018

Internets utveckling från ”världens och tankens befriare” till dess ”onda genius”. Bit för bit lägger författarna ut pusslet och åskådliggör en svåröverskådlig värld.  Världens mäktigaste företagsledare, är de naiva eller bara giriga? Eller både och? Medborgarnas motkraft, i form av politik och gemensam lagstiftning, har en svår balansgång framför sig.

Footwear