Folk förr. Historiska essäer

Nominerad
Av: 
Eva Österberg
Förlag: 
Bokförlaget Atlantis
Kategori: 
Facklitteratur
Årtal: 
1995

Juryns motivering:

Eva Österbergs bok Folk förr. Historiska essäer öppnar dörren till det enkla folkets villkor i vår äldre historia. Den skildrar hur den politiska och religiösa maktsfären grep in i den enskildes vardag, och hur moral, mentalitet och handlingsmönster formades i betryck och glädje. Författarinnans lärdom är oomtvistlig, hennes förtrogenhet med forskningens senaste resultat uppenbar, och den varma tonen och hennes djupa respekt för varje levnadsöde gör läsningen till en rik upplevelse.

New Balance