En shtetl i Stockholm

Nominerad
Av: 
Kennetth Hermele
Förlag: 
Weyler Förlag
Kategori: 
Skönlitteratur
Årtal: 
2018

Lågmält och lyhört, med minnet som kalejdoskop, fogar Kenneth Hermele sin familjeberättelse i ett historiskt skeende präglat av omvälvningar med eko i vår samtid. Här stöts identitet och olikheter mot konventioner och förväntningar medan utanförskap blir boja och fördel. Det är tankeväckande, insiktsfullt och vackert.

Nike Air Penny 1