De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

Vinnare
Av: 
Johannes Anyuru
Förlag: 
Norstedts
Kategori: 
Skönlitteratur
Årtal: 
2017

Med en originell och ödesmättad dramaturgi skildrar Johannes Anyuru den händelsekedja där samhällsväven i ett samtida och framtida Sverige bryter samman och lämnar öppet för terror och repression. Med poetisk fördröjning gestaltas den individuella utsattheten i en värld med krympande livsutsikter och en uppfordrande undran över verkan av människors handlingar.