Prisets historia

Prisets historia

Augustpriset instiftades 1989. Efter en lite trevande start är priset sedan länge etablerat som ett av Sveriges mest prestigefyllda och uppskattade litterära priser.

Upprinnelsen till priset är ett brev till Svenska Bokförläggareföreningen daterat den 12 april 1988 från den sedemera legendariska förläggaren Per I. Gedin. I brevet föreslår han att branschen ska instifta ett pris i syfte att skapa medial uppmärksamhet genom att under Oscarsgale-inspirerade former tilldela ett litterärt verk av en svensk författare ett betydande pris. En förebild var det engelska Booker-priset. Tanken var redan från början att försöka rikta den mediala uppmärksamheten mot den allra bästa nyutkomna svenska litteraturen. Men priset skulle också ha betydelse rent kommersiellt för de nominerade titlarna i allmänhet och den vinnande boken i synnerhet.

Idén att uppkalla priset efter en av Sveriges mest kända och uppskattade författare fanns med redan i brevet från Per I. Gedin, som föreslog att priset skulle kallas Strindbergspriset. Så blev det nu inte. Den priskommitté som föreningen tillsatte för att utarbeta ett detaljerat förslag för formerna för föreslog istället Augustpriset. Och så fick det bli. 

Lyssna till den legendariske förläggaren och författaren Per I. Gedin, initiativtagare till Augustpriset, själv berätta om Augustprisets födelse, hur han fick idén till priset, vad meningen med priset var – och är – och vad priset betytt under åren. Intervjun utfördes i februari 2014. 
Augustprisets delvis mödosamma resa till vad det är idag har kantats av både motgång och framgång.  Lasse Bergström och Ebbe Carlsson var betydelsefulla vid prisets uppkomst. Hasse Alfredson och Erland Josefson är två av de många personer som bidragit till att priset hittat sin form.
 

Per I Gedin

   Per I Gedin, initiativtagare till Augustpriset. Foto: Caroline Andersson

De första åren delades Augustpriset ut i endast en kategori, Årets Bok, men redan efter tre år, 1992, utökade man till tre priser i tre renodlade kategorier. Det var viktigt att prissumman skulle vara betydande och man enades om 100 000 kronor. 1989, det år då det första Augustpriset delades ut, var detta ett betydande belopp. Prissumman är idag densamma, men den kommersiella betydelsen av att erhålla priset renderar idag belopp som i de flesta fall med god marginal kompenserar för beloppets värdeminskning.

Från början var det inte självklart att en prisvinst skulle innebära ökad försäljning. Vändningen kom 1997 med Majgull Axelssons Aprilhäxan som vann den skönlitterära klassen. Förlaget Prisma som publicerade boken menar att det var uppenbart att priset gav boken ett ordentligt försäljningslyft. Sedan dess har många vinnande författare upplevt detsamma. Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi vann den skönlitterära klassen år 2000 och är fortfarande en av de böcker som sålts mest av alla nominerade titlar. Dick Harrisons Stora döden vann samma år fackboksklassen och även där steg försäljningen betydligt. Författaren föreläste också under flera år om digerdöden för fulla salar över hela Sverige. Ett Augustpris ökar författarens möjlighet att nå ut till en stor och bred publik.

Formerna för hur pristagarna utses har varit desamma sedan starten och samma modell används för de tre priskategorierna. Alla svenska bokförlag är välkomna att anmäla titlar för bedömning. Juryernas arbete börjar redan under tidig vår. En jury bestående av fem personer nominerar sedan efter sista ansökningsdag de sex titlar de tycker bäst om. Juryerna motiverar valet av de sex nominerade titlarna men redogör inte för varför övriga titlar inte nominerats.

De 18 nominerade titlarna tillkännages vid en presskonferens i oktober varje år. Tre elektorsförsamlingar, en i varje kategori, läser därefter under fem veckor de sex titlarna. Elektorerna utses med en tredjedel var av Svensk Biblioteksförening, Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Varje elektor rangordnar de sex titlar hon eller han läst och skickar in sin röstsedel till Förläggareföreningen. Den titel som får flest röster i respektive kategori vinner.

Numera anmäler förlagen mellan 100 och 150 titlar till respektive kategori, vilket kan jämföras med de första årens mer modesta antal på 150, 200 titlar totalt.

Till den första Augustgalan som hölls Norra Latins lokaler i Stockholm den 21 november 1989 hade konstnären Mikael Fare fått i uppdrag att utforma Augustprisstatyetten. Statyetten, som visar August Strindberg i helfigur, är 31 cm hög och 3 kg tung och gjuten i brons hos Herman Bergmans konstgjuteri i Enskede. Idag har över 70 stycken Auguststatyetter delats ut.

Inför Augustprisets 20-årsjubileum 2008 skrev redaktören P. Jonas Sjögren på föreningens begäran en skrift om Augustpriset. I den beskrivs bakgrunden till Augustpriset mer detaljerat. Läs skriften ”… och Augustpriset går till...” här.  

Svenska Förläggarföreningen är stolt över att Augustpriset utvecklats till ett av Sveriges utan tvekan mest betydelsefulla priser, såväl prestigemässigt som kommersiellt.

Lyssna till Per I. Gedin när han själv berättar om prisets födelse här.