Anmäl böcker

Anmäl böcker

Anmälan till 2019 år Augustpris har stängt. Nedan kan du se vilka instruktioner som gällde. Anmälan för 2020 års Augustpris kommer att öppna i januari 2020.

Alla svenska bokförlag får anmäla sina böcker till Augustpriset. Nedan finns instruktioner och länk till anmälningsformuläret. Ta även del av Augustprisets statuter innan ni gör er anmälan.

Vilka böcker får anmälas?

 • Boken ska vara skriven på svenska språket. Boken får alltså inte vara en översättning. Bokens originalspråk ska vara svenska.
 • Boken ska vara en originalutgåva oavsett format, innehållet får alltså inte tidigare ha varit publicerat i bokform.
 • För att få delta i Augustpriset 2019 får boken tidigast vara utgiven den 22 oktober 2018 och senast den 20 oktober 2019.
 • Boken måste finnas i handeln senast vecka 43, 2019.

Vilken kategori ska boken tävla i?

Det är det utgivande förlaget som avgör vilken kategori en bok ska tävla i.

 • Till den skönlitterära klassen ska romaner, novellsamlingar, diktsamlingar samt memoarer och essäer med skönlitterär prägel anmälas.
 • Till fackboksklassen ska fackböcker av alla slag samt biografier anmälas.
 • Till barn- och ungdomsboksklassen ska text-, fakta- och bilderböcker för barn och ungdom anmälas.
 • Självbiografier ska alltså anmälas till den skönlitterära klassen, medan biografier ska anmälas till fackboksklassen.

När är sista anmälningsdag?

Det finns tre olika deadlines för förlag som anmäler böcker:

 • Första deadline är torsdag den 28 mars 2019. Böcker utgivna från och med 22 oktober 2018 till och med 28 mars 2019 ska då finnas på Förläggareföreningens kansli.
 • Andra deadline är torsdag den 27 juni 2019. Böcker utgivna från och med 29 mars till och med 27 juni ska då finnas på Förläggareföreningens kansli.
 • Sista deadline är fredag den 20 september 2019 kl. 12.00. Då måste samtliga böcker vara levererade till Förläggareföreningens kansli (läs mer nedan om korrektur på titlar som då ännu ej utkommit i färdigt format)

Observera att böckerna alltså måste vara levererade till Förläggareföreningen senast kl. 12.00 den 20 september! Inga undantag görs från denna regel, oavsett orsak. Böcker som inte finns i färdigt format vid denna tidpunkt måste lämnas in som korrektur senast denna tidpunkt, se mer information nedan. 

Alla titlar ska skickas in i FEM (5) exemplar

Samtliga anmälda titlar ska lämnas in i tryckt format i FEM (5) exemplar (såvida titeln inte enbart finns i digitalt format, se vidare nedan). Om titeln inte finns i färdigt format vid sista deadline den 20 september kl. 12.00 så ska den senast vid denna tidpunkt lämnas in som korrektur. Sedan ska boken lämnas in i färdigt format så snart den finns att tillgå. Korrekturen ska helst lämnas in i digitalt format, som exempelvis en pdf-fil. Mejla filen till karin.sandberg@forlaggare.se

Lämna gärna in titlar som korrektur

Vi tar gärna emot korrektur på alla böcker med sent utgivningsdatum. Korrekturen ska helst vara i digitalt format. Under juni månad är vi också tacksamma för att få in korrektur på titlar som kommer ut senare på sommaren eller under hösten. Då har juryerna möjlighet att läsa så mycket som möjligt under sommaren. Detta  är viktigt för att juryarbetet ska kunna fördelas så bra som möjligt under året. 

Korrekturen ska helst lämnas in i digitalt format, som exempelvis en pdf-fil. Mejla filen till karin.sandberg@forlaggare.se

E-böcker

Vi är mycket tacksamma att få in böcker i digitalt format, som e-bok eller pdf. Mejla dem till karin.sandberg@forlaggare.se. Obsevera att de digitala filerna dock INTE ersätter den tryckta boken. Vi behöver alltså få in titlarna i tryckt format också (såvida inte titeln enbart finns som e-bok). 

Hur görs anmälan?

 1. Anmäl boken via Augustprisets webbformulär som du hittar HÄR.
 2. Sänd in varje anmäld bok i FEM exemplar till: 
  Svenska Förläggareföreningen, 
  Kungstensgatan 38
  113 59 Stockholm
  OBS! Notera sista anmälningsdag, se rubrik ovan.
 3. Betala in anmälningsavgiften, 1100 kr/titel, till:
  Svenska Förläggare AB
  Bankgiro 576-4022

Betalningen ska göras senast 15 dagar efter att anmälan skickats in. Bekräftelse på anmälan, uppgift om totalsumma samt ett referensnummer som ska anges vid betalning skickas automatiskt per e-post efter att vi mottagit er anmälan. 

Observera att anmälningsavgifter inte betalas tillbaka.

Nomineringsevenemang och Augustgala

En jury i respektive kategori läser och bedömer alla anmälda böcker. Juryerna nominerar sedan sex titlar i  varje kategori.

Nomineringsevenemanget då de nominerade titlarna tillkännages hålls måndag den 21 oktober 2019.

Augustgalan, då Augustpriserna delas ut, går av stapeln måndag den 25 november 2019 i Stockholms Konserthus.

Läs mer om hur urvalet går till här.

Kontakt

Karin Sandberg, karin.sandberg@forlaggare.se, 070-193 79 45.

OBS! Ta del av Augustprisets statuter innan ni gör er anmälan.