Anmäl böcker 2017

Anmäl böcker 2017

Sista anmälningsdag till årets Augustpris var den 22 september 2017, nedan hittar du instruktionerna som gällde. I december 2018 kommer instruktioner för anmälan till 2018 års Augustpris att publiceras här.

Alla svenska bokförlag är välkomna att anmäla böcker till Augustpriset. Läs igenom instruktionerna nedan och ta även del av Augustprisets statuter innan ni gör er anmälan.

Vilka böcker får anmälas?

 • Boken ska vara skriven på svenska språket. Boken får alltså inte vara en översättning. Svenska ska vara originalspråket.
 • Boken ska vara en originalutgåva, oavsett format, med andra ord får innehållet inte tidigare ha varit publicerat i bokform.
 • Boken får tidigast vara utgiven den 24 oktober 2016 och senast den 22 oktober 2017.
 • Boken måste finnas i handeln senast v. 43 2017.

När är sista anmälningsdag?

I år har ytterligare en deadline införts, så att det nu är tre olika deadlines för förlag som anmäler böcker:

 • Första deadline är torsdag den 30 mars (v 13). Böcker utgivna från och med 24 oktober 2016 till och med 30 mars ska då finnas på Förläggareföreningens kansli.
 • Andra deadline är torsdag den 29 juni (v 26). Böcker utgivna från och med 31 mars till och med 29 juni ska då finnas på Förläggareföreningens kansli.
 • Sista deadline är fredag den 22 september kl. 12.00 (v 38). Böcker utgivna från och med 30 juni till och med den 22 oktober ska då finnas på Förläggareföreningens kansli.
  Observera att böckerna måste vara levererade till Förläggareföreningen senast kl. 12.00 den 22 september! Inga undantag görs från denna regel, oavsett orsak. 

Vilken kategori ska boken tävla i?

Det är förlaget som avgör vilken kategori en bok ska tävla i.

 • Till den skönlitterära klassen ska romaner, novellsamlingar, diktsamlingar samt memoarer och essäer med skönlitterär prägel anmälas.
 • Till fackboksklassen ska fackböcker av alla slag samt biografier anmälas.
 • Till barn- och ungdomsboksklassen ska text-, fakta- och bilderböcker för barn och ungdom anmälas.
 • Notera alltså att självbiografier ska anmälas till den skönlitterära klassen, medan biografier ska anmälas till fackboksklassen.

Hur görs anmälan?

 1. Anmäl boken här.
 2. Sänd in varje anmäld bok i FEM exemplar till: 
  Svenska Förläggareföreningen, 
  Drottninggatan 97
  113 60 Stockholm
  OBS! Notera sista anmälningsdag, se rubrik ovan.
 3. Betala in anmälningsavgiften, 900 kr/titel, till:
  Svenska Förläggare AB
  Bankgiro 576-4022

Betalningen ska göras senast 15 dagar efter att anmälan skickats in. Bekräftelse på anmälan, uppgift om totalsumma samt ett referensnummer som ska anges vid betalning skickas automatiskt per e-post efter att vi mottagit er anmälan. 

Observera att anmälningsavgifter inte betalas tillbaka.

Alla titlar ska lämnas in i FEM (5) exemplar och vi tar gärna emot digitala korrektur

Anmälda titlar ska lämnas i i FEM (5) exemplar. Om färdig bok inte finns klar vid sista inlämningsdag den 22 september, så går det bra att lämna in titeln som korrektur istället och sedan skicka in den färdiga boken så snart den finns att tillgå.  

Vi tar gärna emot korrektur på alla böcker med sent utgivningsdatum. Detta för att juryn ska ha så goda möjligheter som möjligt att hinna läsa alla titlar.

Korrekturen får gärna lämnas in i digital form som exempelvis en pdf-fil. Mejla filen till karin.sandberg@forlaggare.seOm korrekturet lämnas in i pappersformat, ska det vara utskrivet i fem exemplar. Den färdiga boken ska dock ändå skickas in så snart den finns färdig.

E-böcker

Titlar i digitalt format, såsom e-böcker och pdf-filer, tar vi gärna emot. De digitala filerna ersätter dock inte den tryckta boken (såvida inte titeln enbart finns som e-bok).

Presskonferens och Augustgala

En jury i respektive kategori läser och bedömer alla anmälda böcker. De nominerar sedan sex titlar i varje kategori.

Presskonferensen då de nominerade titlarna tillkännages hålls måndag den 23 oktober 2017.

Augustgalan, då Augustpriserna delas ut, går av stapeln måndag den 27 november  2017 i Stockholms Konserthus.

Läs mer om hur urvalet går till här.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Karin Sandberg, karin.sandberg@forlaggare.se, 070-193 79 45.

OBS! Ta del av Augustprisets statuter innan ni gör er anmälan.