2016 års Augustprisjuryer

2016 års Augustprisjuryer

Här är Augustprisets tre jurygrupper, som läser och bedömer alla titlar som anmäls till Augustpriset 2016. 

Hundratals titlar skickas in varje år. Jurygrupperna ska nominera totalt 18 böcker i kategorierna Årets svenska skönlitterära bokÅrets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Ledamöterna väljs för ett år i taget. 


Kaj Schueler, Åsa Warnqvist och Billy Ehn.

 

Jury för Årets svenska skönlitterära bok 2016

Kaj Schueler, ordförande – kulturjournalist och kritiker. Från 2001 till 2012 först verksam som litteraturredaktör och sedan kulturchef i Svenska Dagbladet

Anna Gillinger – bokhandlare

Björn Kohlström – gymnasielärare och frilansskribent

Martina Lowden – författare, kritiker och redaktör för tidskriften Ponton

Maarja Talgre – författare, kulturjournalist med ett mångårigt förflutet vid Sveriges Radios kulturredaktion

 

Jury för Årets svenska barn- och ungdomsbok 2016

Åsa Warnqvist, ordförande – fil.dr. i litteraturvetenskap och barnlitteraturforskare vid Svenska barnboksinstitutet

Ulf Boëthius – professor emeritus i barn- och ungdomslitteratur

Jonna Fries – författare och litteraturkritiker

Björn Sundmark –professor i engelska vid Malmö högskola och redaktör för Bookbird - A Journal of International Children's Literature

Magnus Utvik – författare och bokrecensent i Gomorron Sverige, SVT

 

Jury för Årets svenska fackbok 2016

Billy Ehn, ordförande – professor emeritus i etnologi vid Umeå universitet

Yukiko Duke – kulturjournalist, översättare och författare

Inga Lundén – mentor och rådgivare i internationella biblioteksfrågor, tidigare Stockholms stadsbibliotekarie och tf kulturdirektör

Lars Strannegård – professor med inriktning på organisation och ledarskap samt rektor för Handelshögskolan i Stockholm

Emi-Simone Zawall – adjunkt på förlagsutbildningen vid Stockholms universitet och översättare